EURO FINANCE CONSULTING
 

Projekty w dziedzinie energetyki

We współpracy z siostrzaną firmą, Green Energy Investment, świadczymy usługi doradcze w zakresie projektów w dziedzinie energetyki z uwzględnieniem źródeł odnawialnych.

1Kompleksowy rozwój projektów w dziedzinie energetyki

Nasze usługi:

 • Opracowanie oraz pomyślne zakończenie rozwiązań technicznych projektów z dziedziny energetyki.
 • Opracowanie i realizacja koncepcji energetycznych.
 • Audyty energetyczne i studia wykonalności.
 • Przygotowanie i opracowanie biznesplanów.
   

2Działalność w zakresie inżynierii oraz nadzór techniczny inwestora

Nasze usługi:

 • Zapewnienie wszystkich dokumentów potrzebnych w poszczególnych etapach budowy inwestycyjnej: od chwili przygotowywania, przez realizację, aż po kolaudację.
 • Specjalistyczny nadzór nad przebiegiem prac budowlanych oraz inne powiązane usługi.
   

3Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

Nasze usługi:

 • Kompleksowy rozwój projektów energetycznych w zakresie odnawialnych źródeł energii.
 • Analiza tendencji europejskich i krajowych w dziedzinie odnawialnych źródeł energii.
 • Optymalizacja rozwiązań technicznych dla odnawialnych źródeł energii oraz ich przygotowanie do formy przedmiotowego projektu inwestycyjnego.
   

4Metoda EPC - usługi energetyczne z gwarancją.

Nasze usługi:

 • Realizacja projektów EPC pod klucz.
 • Przygotowanie postępowania przetargowego na wykonawcę EPC.
   

5Inne usługi

Nasze usługi:

 • Wprowadzenie zarządzania energetycznego.
 • Analiza rynku energetycznego oraz prezentacja możliwych strategii.
 • Sporządzenie umów z dostawcami energii i paliw.
 • Oferty przetargowe na dostawców energii.
 • Usługi związane z wprowadzeniem lokalnych systemów dystrybucyjnych.