EURO FINANCE CONSULTING
 

REFERENCJE

TURYSTYKA

Gmina Strašice, Kompleks turystyki sportowo-rekreacyjnej i poznawczej w regionie Střední Podbrdsko, gmina Strašice

 • Program: ROP NUTS II region Jihozápad, obszar objęty pomocą 3.1 Rozwój infrastruktury turystycznej
 • Otrzymana dotacja: 13,4 mln CZK

Zlatý vůl, s.r.o., Przebudowa nieruchomego obiektu o wartości kulturalnej na pensjonat Zlatý vůl w mieście Znojmo, Vlkova 3

 • Program: ROP NUTS II region Jihovýchod, obszar objęty pomocą 2.1 Rozwój infrastruktury turystycznej
 • Otrzymana dotacja: 7,1 mln CZK

Muzeum Ostrawskie, organizacja użytku publicznego, rewitalizacja pomieszczeń wystawowych muzeum

 • Program: ROP NUTS II region Moravskoslezsko, obszar objęty pomocą 2.2.1 Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej
 • Otrzymana dotacja: 9,1 mln CZK

Zrzeszenie gmin żydowskich w Republice Czeskiej, Rewitalizacja zabytków żydowskich w Republice Czeskiej

 • Program: Zintegrowany program operacyjny, obszar objęty pomocą 5.1 Państwowe wsparcie wykorzystania potencjału dziedzictwa kulturowego
 • Otrzymana dotacja: 280 mln CZK

Miasto Český Krumlov, Odbudowa kompleksu klasztornego Český Krumlov

 • Program: Zintegrowany program operacyjny, obszar objęty pomocą 5.1 Państwowa pomoc na wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego
 • Otrzymana dotacja: 274,76 mln CZK

ENERGETYKA - PODMIOTY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

ŠKODA ELECTRIC a.s., Modernizacja stanu technicznego obiektów administracyjnych i produkcyjnych firmy

 • Program: Program operacyjny Przedsiębiorczość i innowacje, Program Zielona energia
 • Otrzymana dotacja: 20,1 mln CZK

HOLZINDUSTRIE Chanovice s.r.o. (HAAS FERTIGBAU spol. s r.o.), Usprawnienie produkcji energii z OZE w firmie HAAS FERTIGBAU spol. s r.o.

 • Program: Program operacyjny Przedsiębiorczość i innowacje, Program Zielona energia
 • Otrzymana dotacja: 66 mln CZK

Stora Enso Wood Products Planá s.r.o., Kompleksowe zmiany gospodarki energetycznej Stora Enso Wood Products Planá s.r.o.

 • Program: Program operacyjny Przedsiębiorczość i innowacje, Program Zielona energia
 • Otrzymana dotacja: 30 mln CZK

Instytut onkologi i rehabilitacji Na Pleši s.r.o., Oszczędność energii przy produkcji ciepła i CWU

 • Program: Program operacyjny Przedsiębiorczość i innowacje, Program Zielona energia
 • Otrzymana dotacja: 12,4 mln CZK

MILETA a.s., Modernizacja gospodarki energetycznej, zakłady MILETA a.s.

 • Program: Program operacyjny Przedsiębiorczość i innowacje, Program Zielona energia
 • Otrzymana dotacja: 7,9 mln CZK

BIOS ENERGIE a.s., Rewitalizacja źródła energetycznego w mieście Dobříš

 • Program: Program operacyjny Przedsiębiorczość i innowacje, Program Zielona energia
 • Otrzymana dotacja: 47,9 mln CZK

M-KOVO s.r.o., Kompleksowa oszczędność energii w firmie M-KOVO s.r.o.

 • Program: Program operacyjny Przedsiębiorczość i innowacje, Program Zielona energia
 • Otrzymana dotacja: 7,5 mln CZK

Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o. (Stora Enso Timber Ždírec s.r.o.), KVET Stora Enso Timber Ždírec - oszczędność energii

 • Program: Program operacyjny Przedsiębiorczość i innowacje, Program Zielona energia
 • Otrzymana dotacja: 100 mln CZK

TRANSELCO CZ s.r.o., Kompleksowa modernizacja gospodarki energetycznej TRANSELCO CZ s.r.o.

 • Program: Program operacyjny Przedsiębiorczość i innowacje, Program Zielona energia
 • Otrzymana dotacja: 3,7 mln CZK

ENERGIS BIO, s.r.o., Budowa zakładu wytwarzającego biogaz firmy ENERGIS BIO, s.r.o.

 • Program: Program operacyjny Przedsiębiorczość i innowacje, Program Zielona energia
 • Otrzymana dotacja: 27,2 mln CZK

P.E.R.P.I. s.r.o., Kompleksowa modernizacja gospodarki energetycznej P.E.R.P.I. s.r.o.

 • Program: Program operacyjny Przedsiębiorczość i innowacje, Program Zielona energia
 • Otrzymana dotacja: 2,2 mln CZK

ENERGETYKA - SFERA PUBLICZNA

Praga - Urząd Miasta Pragi, Wydział Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

Opracowanie audytów energetycznych oraz wniosków o przyznanie dotacji skierowanych do organizacji udzielających pomocy finansowej w kompetencji SOC MHMP:

 • Pomyślnie rozpatrzono 4 wnioski o dotację w ramach XVI.zaproszenia do składania wniosków (ogrzewanie) - całkowita kwota udzielonej dotacji:15 392 240 CZK
 • Pomyślnie rozpatrzono 5 wniosków o dotację w ramach XVII.zaproszenia do składania wniosków (OZE) - całkowita kwota udzielonej dotacji: 20 975 614 CZK
 • Całkowita kwota uzyskana na projekty energetyczne - Wydział Opieki Społecznej i Zdrowia Urzędu miasta Pragi z programu operacyjnego Środowisko naturalne: 36 367 854 CZK
 • Ocenie podlega 11 projektów w ramach programu Zielona oszczędność - dotacja objęta wnioskiem: 18 626 193 CZK
 • Dla Wydziału Opieki Społecznej i Zdrowia Urzędu miasta Pragi można uzyskać dotacje w łącznej wysokości 54 994 047 CZK

Kraj liberecki

 • Analiza zużycia energii kraju libereckiego

Kraj południowomorawski

 • Analiza zużycia energii kraju południowomorawskiego

Kraj pilzneński

 • Analiza zużycia energii kraju pilzneńskiego

Miasteczko Trhová Kamenice, Rekonstrukcja gospodarki cieplnej szkoły podstawowej Trhová Kamenice

 • Program: Program operacyjny Środowisko naturalne, obszar objęty pomocą 2.1.2 Redukcja emisji i uciążliwości środowiska
 • Otrzymana dotacja: 12,7 mln CZK

Kraj karlowarski

 • Analiza zużycia energii kraju karlowarskiego

Kraj ustecki

 • Analiza zużycia energii kraju usteckiego

Kraj pardubicki, realizacja oszczędności energii - Wyższa szkoła pedagogiki oraz Liceum pedagogiczne w mieście Litomyšl

 • Program: Program operacyjny Środowisko naturalne, obszar objęty pomocą 3.2.1 Realizacja oszczędności energii
 • Otrzymana dotacja: 6,3 mln CZK

Miasto Horní Bříza, Oszczędność energii w szkole podstawowej im. Masaryka w mieście Horní Bříza

 • Program: Program operacyjny Środowisko naturalne, obszar objęty pomocą 3.2.1 Realizacja oszczędności energii
 • Otrzymana dotacja: 12,5 mln CZK

Miasto Kralovice, Ocieplenie szkoły podstawowej w mieście Kralovice

 • Program: Program operacyjny Środowisko naturalne, obszar objęty pomocą 3.2.1 Realizacja oszczędności energii
 • Otrzymana dotacja: 17,7 mln CZK

Gmina Starý Kolín, Realizacja oszczędności energii w szkole podstawowej w mieście Kralovice

 • Program: Program operacyjny Środowisko naturalne, obszar objęty pomocą 3.2.1 Realizacja oszczędności energii
 • Otrzymana dotacja: 4,6 mln CZK

Miasteczko Jedovnice, Oszczędność energii oraz wykorzystanie OZE w obiekcie ATC Olšovec Jedovnice

 • Program: Program operacyjny Środowisko naturalne, obszar objęty pomocą 3.2.1 Realizacja oszczędności energii
 • Otrzymana dotacja: 3,8 mln CZK

Placówka opiekuńcza dla osób niepełnosprawnych, Rudné u Nejdku, Oszczędność energii w placówce

 • Program: Program operacyjny Środowisko naturalne, obszar objęty pomocą 3.2.1 Realizacja oszczędności energii
 • Otrzymana dotacja: 11,6 mln CZK

INFRASTRUKTURA

Miasto Bzenec, Terminal transportu publicznego w mieście Bzenec

 • Program: ROP NUTS II region Jihovýchod, obszar objęty pomocą 1.2 Rozwój obsługi komunikacji oraz transportu publicznego
 • Otrzymana dotacja: 14,8 mln CZK

SGA Schody s.r.o., Rekonstrukcja i rozbudowa obiektów produkcyjnych w mieście Kaplice

 • Program: Program operacyjny Przedsiębiorczość i innowacje, Program Nieruchomości
 • Otrzymana dotacja: 4,9 mln CZK

SGA Schody s.r.o., Rekonstrukcja i rozbudowa obiektów produkcji SGA Schody s.r.o.

 • Program: Program operacyjny Przedsiębiorczość i innowacje, Program Nieruchomości
 • Otrzymana dotacja: 5,4 mln CZK

Divesoft s.r.o., Rekonstrukcja obiektów służących do produkcji sprzętu do nurkowania

 • Program: Program operacyjny Przedsiębiorczość i innowacje, Program Nieruchomości
 • Otrzymana dotacja: 3,4 mln CZK

CNM textil a.s., Remont hali - Usługi w zakresie bielenia i barwienia przędzy w gminie Oskava

 • Program: Program operacyjny Przedsiębiorczość i innowacje, Program Nieruchomości
 • Otrzymana dotacja: 3,967 mln CZK

ROZWÓJ REGIONALNY

Gmina Obrnice, Centrum wolnego czasu w gminie Obrnice

 • Program: ROP NUTS II region Severozápad, obszar objęty pomocą 2.2 Inwestycje rozwoju infrastruktury fizycznej
 • Otrzymana dotacja: 27,4 mln CZK

Wspólnota Salezjanów Praga, SALVe – Wspólnota salezjanów – rozszerzenie oferty zajęć sportowych i rekreacyjnych

 • Program: ROP NUTS II region Jihovýchod, obszar objęty pomocą 3.1 Rozwój centrów urbanizacji, projekty IPRM
 • Otrzymana dotacja: 35 mln CZK

Gmina Semice, Rekonstrukcja przedszkola w gminie Semice

 • Program: ROP NUTS II region Střední Čechy, obszar objęty pomocą 3.3 Rozwój wsi
 • Otrzymana dotacja: 7,32 mln CZK

OŚRODKI SZKOLENIOWE i MARKETING

AutoFit, spol. s r.o., Budowa ośrodka szkoleniowego firmy Auto Fit, spol. s r.o.

 • Program: Program operacyjny Przedsiębiorczość i innowacje, Ośrodki szkoleniowe
 • Otrzymana dotacja: 12, 4 CZK

České dráhy, a.s., Remont ośrodka szkoleniowego Česká Třebová firmy České dráhy, a.s.

 • Program: OPPP, obszar objęty pomocą 1.3 Infrastruktura dla rozwoju zasobów ludzkich
 • Otrzymana dotacja: 5,6 mln CZK

Nevoga s.r.o., Udział w targach budowlanych BAUMA w Monachium

 • Program: Program operacyjny Przedsiębiorczość i innowacje, Program Marketing
 • Otrzymana dotacja: 1 mln CZK

Nupharo Park, a.s., Centrum wymiany usług Nupharo Park, a.s.

 • Program: Program operacyjny Przedsiębiorczość i innowacje, technologie informacyjne i sieci komputerowe w przedsiębiorstwach oraz usługi strategiczne
 • Otrzymana dotacja: 48,8 mln CZK

WSPARCIE TECHNICZNE

Ministerstwo rozwoju regionalnego Republiki Czeskiej

Ocena zdolności absorpcji w ramach programu operacyjnego Pomoc techniczna

Ministerstwo rozwoju regionalnego Republiki Czeskiej

Ocena średnioterminowego postępu oraz systemu wskaźników w ramach programu operacyjnego Pomoc techniczna, część Ocena średnioterminowego postępu programu

Ministerstwo Przemysłu i Handlu Republiki Czeskiej

Ocena średnioterminowego postępu programu operacyjnego Przedsiębiorczość i innowacje 2007 - 2013

TECHNOLOGIE, WYPOSAŻENIE SPRZĘTU

E.S. Processing, spol. s r.o., Rozwój technologii produkcyjnych

 • Program: Program operacyjny Przedsiębiorczość i innowacje, Program Rozwój
 • Otrzymana dotacja: 12,3 mln CZK

Josef Dvořák – IZOPOL, Wprowadzenie produkcji płytowego EPS

 • Program: Program operacyjny Przedsiębiorczość i innowacje, Program Rozwój
 • Otrzymana dotacja: 20 mln CZK

Mobal, s.r.o., Modernizacja produkcji pojemników firmy MOBAL, s.r.o.

 • Program: Program operacyjny Przedsiębiorczość i innowacje, Program Rozwój
 • Otrzymana dotacja: 5 mln CZK

SLEZSKÁ ŽULA, spol. s r.o., Nabycie linii tnącej do obróbki kamienia

 • Program: Program operacyjny Przedsiębiorczość i innowacje, Program Rozwój
 • Otrzymana dotacja: 2,4 mln CZK

KUNC ocelové konstrukce s.r.o., Automatyzacja przetwarzania profili walcowanych oraz blachy stalowej 

 • Program: Program operacyjny Przedsiębiorczość i innowacje, Program Rozwój
 • Otrzymana dotacja: 10,8 mln CZK

Nevoga s.r.o., Rozwój technologii produkcyjnych II

 • Program: Program operacyjny Przedsiębiorczość i innowacje, Program Rozwój
 • Otrzymana dotacja: 19,7 mln CZK

Josef Dvořák - IZOPOL, Rozszerzenie produkcji polistyrenu w firmie Josef Dvořák - IZOPOL

 • Program: Program operacyjny Przedsiębiorczość i innowacje, Program Rozwój
 • Otrzymana dotacja: 4,5 mln CZK

BIOS Dobříš, s.r.o., Rozwój technologii produkcyjnych w firmie BIOS Dobříš, s.r.o.

 • Program: Program operacyjny Przedsiębiorczość i innowacje, Program Rozwój
 • Otrzymana dotacja: 1 mln CZK

SGA Schody s.r.o., Rozwój technologii produkcyjnych SGA Schody s.r.o.

 • Program: Program operacyjny Przedsiębiorczość i innowacje, Program Rozwój
 • Otrzymana dotacja: 7 mln CZK

SLEZSKÁ ŽULA, spol. s r.o., Rozszerzenie zakresu produkcji w firmie SLEZSKÁ ŽULA, spol. s r. o.

 • Program: Program operacyjny Przedsiębiorczość i innowacje, Program Rozwój
 • Otrzymana dotacja: 5,7 mln CZK

BADANIA, ROZWÓJ, INNOWACJE

CAVD s.r.o., Park naukowo-techniczny Dobříš

 • Program: Program operacyjny Przedsiębiorczość i innowacje, Program Dobrobyt
 • Otrzymana dotacja: 50 mln CZK

Czech Sport Aircraft a.s., Nabycie certyfikacji i ochrony prawa własności intelektualnej do nowoopracowanych samolotów Piper Sport

 • Program: Program operacyjny Przedsiębiorczość i innowacje, Program Innowacje
 • Otrzymana dotacja: 73,63 mln CZK

Czech Sport Aircraft a.s., Budowa centra badań i rozwoju firmy Czech Sport Aircraft a.s.

 • Program: Program operacyjny Przedsiębiorczość i innowacje, Program Innowacje
 • Otrzymana dotacja: 65 mln CZK

Nupharo Park, a.s., Nupharo Park

 • Program: Program operacyjny Przedsiębiorczość i innowacje, Program Dobrobyt
 • Otrzymana dotacja: 300 mln CZK

Divesoft s.r.o., Centrum rozwoju sprzętu do nurkowania w miejscowości Roudnice nad Labem

 • Program: Program operacyjny Przedsiębiorczość i innowacje, Program Potencjał
 • Otrzymana dotacja: 3,6 mln CZK

Swoboda – Stamping, s.r.o., Nabywanie technologii produkcji dla narzędziowni i prasowni

 • Program: Program operacyjny Przedsiębiorczość i innowacje, Program Innowacje
 • Otrzymana dotacja: 19,3 mln CZK

TNM PRINT s.r.o., Wprowadzenie unikalnego sposobu ochrony materiałów drukowanych 

 • Program: Program operacyjny Przedsiębiorczość i innowacje, Program Innowacje
 • Otrzymana dotacja: 22,3 mln CZK

SŁUŻBA ZDROWIA

PRIVAMED a.s., Budowa pawilonu chirurgii jednodniowej w szpitalu miejskim Plzeň – PRIVAMED a.s.

 • Program: ROP NUTS II region Jihozápad, obszar objęty pomocą 2.6 Rozwój opieki medycznej
 • Otrzymana dotacja: 64,1 mln CZK

Szpital okręgowy Liberec, a.s., Poprawa opieki medycznej w regionie dzięki modernizacji wyposażenia na oddziałach gastroenterologii oraz nefrologii i dializoterapii

 • Program: ROP NUTS II region Severovýchod, obszar objęty pomocą 2.2 Rozwój miast
 • Otrzymana dotacja: 20,644 mln CZK

Szpital okręgowy Liberec, a.s., Poprawa opieki medycznej w regionie dzięki modernizacji wyposażenia na oddziale urologii

 • Program: ROP NUTS II region Severovýchod, obszar objęty pomocą 2.2 Rozwój miast
 • Otrzymana dotacja: 11,7 mln CZK

Szpital uniwersytecki Motol, opracowywanie badań wykonalności projektu „Udoskonalenie wczesnej diagnostyki, prewencji i leczenia ciężkich zaburzeń rozwoju przed-i pourodzeniowego u dzieci i dorosłych”

 • Program: Program operacyjny Praga konkurencyjność

 

ROLNICTWO

INTERSNACK a.s., Innowacje technologiczne urządzeń produkcji

 • Program: OPRVMZ, obszar objęty pomocą 1.2 Poprawa procesów przetwarzania produktów rolniczych
 • Otrzymana dotacja: 12,3 mln CZK

INTERSNACK a.s., Innowacje technologiczne urządzeń produkcyjnych

 • Program: OPRVMZ, obszar objęty pomocą 1.2 Poprawa procesów przetwarzania produktów rolniczych
 • Otrzymana dotacja: 4,8 mln CZK

ŚRODOWISKO

CNM textil a.s., modernizacja oczyszczalni ścieków w celu zmniejszenia zanieczyszczeń ze ścieków Zakładów włókienniczych w gminie Oskava

 • Program: Program operacyjny Środowisko naturalne, obszar objęty pomocą 5.1 Ograniczenie zanieczyszczeń przemysłowych
 • Otrzymana dotacja: 5 mln CZK

Miasto Bzenec, Odnowa parku zamkowego w mieście Bzenec

 • Program: Program operacyjny Środowisko naturalne, obszar objęty pomocą 6.5 Wsparcie rewitalizacji obszarów zurbanizowanych
 • Otrzymana dotacja: 1,6 mln CZK 

Miasto Kralovice, Kralovice – Remont stawu Voleský rybník

 • Program: Program operacyjny Środowisko naturalne, obszar objęty pomocą 6.4 Optymalizacja gospodarki wodnej
 • Otrzymana dotacja: 7 mln CZK

Gmina Bzová, Bzová - kanalizacja i oczyszczalnie ścieków

 • Program: Program operacyjny Środowisko naturalne, obszar objęty pomocą 1.1.1 Ograniczenie zanieczyszczeń pochodzących z odpadów przemysłowych
 • Otrzymana dotacja: 39,4 mln CZK