EURO FINANCE CONSULTING
 
Daniel Mayer, MBA Emaildan.mayer(at)eufc.cz
przedstawiciel oraz dyrektor zarządzający firmy

Cieszy się ponad 10-letnim doświadczeniem w dziedzinie doradztwa w zakresie pozyskiwania dotacji. W tym okresie z sukcesem zajmował się, najpierw jako doradca, potem jako menedżer projektów, przygotowaniem i realizacją projektów inwestycyjnych oraz ich zarządzaniem, o łącznej wartości ponad 30 miliardów czeskich koron. Ekspert w zakresie funduszy europejskich oraz zarządzania projektami. Specjalizuje się w profesjonalnym doradztwie inwestycyjnym w dziedzinach takich jak: przemysł, środowisko naturalne i energetyka.

Mgr inż. Aleš Samiec Emailales.samiec(at)eufc.cz
partner

Odnoszący sukcesy przedsiębiorca o bogatym portfolio zawodowym. Od ponad 20 lat świadczy usługi doradcze w zakresie finansów i handlu. Zajmuje się rozwojem projektów mieszkaniowych, administracją nieruchomościami oraz budownictwem. W ciągu piętnastu lat działalności na rynku zyskał uznanie za swoje projekty deweloperskie. Współwłaściciel firmy GONG Business Center Ostrava. Od roku 2014 partner EUFC CZ s.r.o. Jest odpowiedzialny za działalność handlową firmy w regionie Północnych Moraw.

Inż. Dalibor Pituch Emaildalibor.pituch(at)eufc.cz
pełnomocnik firmy Chief consultant działu tworzenia projektów i dokumentacji

Doświadczony, bo z ponad ośmioletnią praktyką w zawodzie,menedżer projektów. Jego specjalizacją są projekty infrastrukturalne oraz inwestycyjne w sektorze biznesu. Koordynuje proces przygotowywania wniosków o dotacje oraz związanych z nim dokumentów. Od roku 2012 jest również pełnomocnikiem firmy. Jest odpowiedzialny za operacyjne zarządzanie firmą, koordynację czynności oraz prowadzenie zespołu konsultantów. Odpowiada za tworzenie i kompletność wymaganej dokumentacji oraz zajmuje się pozyskiwaniem nowych klientów.

Mgr. Ladislav Kučera Emailladislav.kucera(at)eufc.cz
Chief consultant działu tworzenia projektów i dokumentacji

Specjalista w zakresie tworzenia koncepcyjnych i strategicznych dokumentów dla administracji publicznej oraz sektora prywatnego. Specjalizuje się w pomocy technicznej związanej z wydatkowaniem środków z funduszy europejskich (wdrożaniem programów i zarządzaniem nimi, tworzeniem metodyki, opracowaniem analiz i badań), ocenie wykorzystania dostępnych środków z UE oraz w doradztwie procesowym i organizacyjnym.  

Inż. Karel Bořecký Emailkarel.borecky(at)eufc.cz
Starszy konsultant działu projektów

Ma bogate doświadczenie w realizacji projektów wspieranych z krajowych oraz europejskich dotacji. - ponad 18 lat pracy w zawodzie. Współpracuje z klientami, aby opracować optymalne projekty zgodne z wymaganiami poszczególnych programów operacyjnych, przeprowadza konsultacje w sprawie technicznych rozwiązań projektów oraz kontroluje proces przygotowania wniosku o przyznanie dotacji. Specjalizuje się w projektach w takich dziedziniach jak: innowacje, badania i rozwoj oraz współpraca międzynarodowa.

Inż. Jaroslav Neplech Emailjaroslav.neplech(at)eufc.cz
Konsultant działu projektów

Od roku 2008 świadczy usługi doradcze w zakresie pozyskiwania środków finansowych. Jest odpowiedzialny za opracowanie optymalnego projektu pod względem możliwości programu objętego dotacją oraz w zgodzie z oczekiwaniami klienta. Jego specjalizacją są, w szczególności, projekty inwestycyjne w dziedzinach takich jak: energetyka, przemysł przetwórczy, środowisko naturalne.

Inż. Ladislav Krůtil Emailladislav.krutil(at)eufc.cz
Główny konsultant w dziale Tender & Implementation

Ekspert w zakresie przygotowania i zarządzania przetargami, w myśl przepisów w sprawie zamówień publicznych oraz zgodnie z określonymi zasadami poszczególnych programów operacyjnych. Zajmuje się przede wszystkim przetargami, w przypadku projektów objętych wsparciem finansowym z funduszy europejskich, oraz projektowymi czynnościami administracyjnymi niezbędnymi do pomyślnego korzystania z dotacji europejskich.  

Inż. Robert Páleník Emailrobert.palenik(at)eufc.cz
ekspert w zakresie przetargów

W firmie EUFC CZ s.r.o. pracuje na stanowisku doradcy w zakresie przygotowania przetargów i zarządzania nimi. Przetargi są realizowane w myśl ustawy nr 137/2006 Coll. w sprawie zamówień publicznych. Do jego obowiązków należy obsługa złożonych zamówień publicznych, opracowanie opinii eksperckiej oraz ewentualnych mechanizmów odwoławczych.

Ing. Vladimír Gabriel, MBA Emailvladimir.gabriel(at)eufc.cz
przedstawiciel handlowy firmy

Odpowiedzialny za pierwszy kontakt z klientem. Wyszukuje i pozyskuje nowe możliwości biznesowe. Wieloletnie doświadczenie ekonomiczne, handlowe i finansowe wykorzystuje w komunikacji z klientem. Racjonalnie i praktycznie ocenia potrzeby klienta oraz szybko i skutecznie na nie reaguje. Niezawodnie wypracowuje długoletnie partnerstwa handlowe.

Inż. Lenka Brůžová Emaillenka.bruzova(at)eufc.cz
office manager i manager ISM

Do jej obowiązków w firmie należy zarządzanie biurem oraz ISM (wewnętrzny system zarządzania), co zapewnia efektywne zarządzanie administracją firmy. Jest odpowiedzialna za kontakt z dostawcami oraz urzędami.Ma udział w działalności księgowej oraz handlowej firmy. Do jej obowiązków należy dodatkowo zarządzanie zasobami ludzkimi oraz prowadzenie wszelkich dodatkowych czynności, które wpływają na sprawne funkcjonowanie firmy.