EURO FINANCE CONSULTING
 

Planowanie strategiczne i wsparcie techniczne

1Planowanie strategiczne i koncepcje

Nasze usługi:

 • Organizacja oraz zarządzanie procesem planowania strategicznego.
 • Opracowanie analiz lokalnych i sektorowych.
 • Tworzenie strategii rozwoju.
 • Opracowanie skutecznych planów działania.
 • Propozycje systemów monitorowania i ewaluacji.
 • Propozycje oraz ustanowienie systemu zarządzania projektami.
   

2Wsparcie techniczne w trakcie realizacji programów UE

Nasze usługi:

 • Opracowanie dokumentacji, metodyki, podręczników oraz instrukcji dotyczących programów.
 • Strategiczna i efektywna ewaluacja programów operacyjnych.
 • Badania analityczne i ewaluacyjne powiązane ze zdolnością absorpcji regionów, beneficjentów, struktur wdrożeniowych z punktu widzenia interwencji funduszy UE.
 • Wsparcie organów zarządzających programów operacyjnych w zakresie przygotowania treści do składania wniosków oraz ocen projektów.
 • Procesowe i systemowe analizy powiązane z zarządzaniem operacjami wdrażania programu.
   

3Analizy, badania, ekspertyzy

Nasze usługi:

 • Analizy i badania powiązane z rozwojem gospodarczym i regionalnym.
 • Procesowe i systemowe analizy w administracji publicznej.
 • Ekspertyzy ukierunkowane na wspieranie procesów decyzyjnych.
 • Badania wykonalności, analizy kosztów i korzyści.