EURO FINANCE CONSULTING
 

Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami obejmuje takie czynności jak: organizowanie, planowanie, zarządzanie oraz kontrolowanie projektu. W ten sposób dokładamy wszelkich starań, , aby projekt spełniał wszystkie oczekiwania, a jego ukończenie było pomyślne.

Nasze usługi:

 • Monitorowanie i kontrola projektów.
 • Ustanowienie jednolitego systemu zarządzania projektem.
 • Monitoring środków przydzielonych na cel finansowania czynności projektowych.
 • Ocena i kontrola przestrzegania harmonogramu realizacji przyznanych środków.
 • Kontrola zgodności planów projektów ze strategią oraz priorytetami przedsiębiorstwa.
 • Kontrola powtarzających się czynności i niekwalifikowalnych wydatków.
 • Metodyczna oraz koordynacyjna pomoc w obszarze zarządzania (zarządzanie zmianami projektu, przestrzeganie harmonogramu, wypełnianie wskaźników monitorujących, wykonywanie budżetu).

W tym przypadku kluczowa jest rola koordynatora obszernych projektów w zakresie ramowych programów UE:

 • Odpowiada za planowanie i koordynację projektów oraz zarządzanie nimi, jak i za funkcjonowanie konsorcjum.
 • Jest pierwszą osobą do kontaktu z podmiotami przyznającymi dotacje. Składa propozycję projektu, negocjuje warunki z podmiotem finansującym oraz koordynuje proces opracowywania sprawozdań.
 • Prowadzi ewidencję materiałów końcowych (całościowych i częściowych).
 • Zapewnia harmonogram czynności administracyjnych i księgowych projektu oraz obieg informacji wewnątrz konsorcjum (intranet, udostępnione dyski itd.).
 • Dba o bezpieczeństwo komunikacji ze stronami trzecimi, reklamę projektu, organizuje warsztaty i prowadzi inne działania mające na celu promocję projektu